Hos oss kan sjuksköterskor hyras för några timmar, ett par dagar eller flera månader. Vi sätter flexibilitet och service mycket högt för att kunna bistå med den specifika hjälp som önskas. Vårt mål är dock inte bara att täcka tillfälliga vakanser utan också bidra med höjd kvalitet och kompetens från våra duktiga sjuksköterskor som alla genomgått en mycket omfattande behörighets- och kompetenskontroll.

Praktiska erfarenheter

 • Hanterar injektionsteknik subkutant.
 • Intramuskulär.
 • Intravenös injektionsteknik.
 • CVK.
 • PVK.
 • Picc-line.
 • Portacath.
 • KAD.
 • Engångtappnings KAD.
 • Bladderscan.
 • Sond/PEG handhavade.
 • Paraenteral nutritionist.
 • Olika såromläggningar.
 • Syrgas.
 • Inhalationer.
 • Läkemedelshantering/beredning.
 • Provianteringen.
 • EKG-tagning.

Kontakta oss om du vill boka Konsultsjuksköterska för kortare eller längre uppdrag.